Umělá plicní ventilace

Umělá plicní ventilace

Detaily

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, jménem ČAVLMZ si Vás dovoluji pozvat na Den pro praktické veterináře, konaný při podzimním meetingu asociace veterinárních anestetistů v Praze. Tématem bude umělá plicní ventilace, program koncipovaný zejména pro ty z Vás, kdo s touto metodou začínají, nebo hodlají začít.

Tématem dne bude umělá plicní ventilace, program koncipovaný zejména pro ty z vás, kdo s touto metodou začínají, nebo hodlají začít. S rozvojem laparoskopických metod a pokročilejší chirurgie jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po informacích v tomto oboru. Přednášky budou obsahovat nezbytný fyziologický základ, technické informace o ventilátorech a nejobvyklejší problémy a chyby s ventilací spojené.
Je skvělou zprávou, že přednášejícím je prof. Yves Moens z Vídně, uznávaný odborník s řadou publikací k tomuto tématu a zkušený lektor, který nikoho neuspává, přestože je anesteziologem.

Seminář se bude konat v Masarykových kolejích v Praze 17.září 2016. Bude v angličtině se simultánním tlumočením.
Bližší informace a přihlášky zde: www.ava2016autumn.eu

Registrace je možná buď pomocí registračního formuláře, který je v angličtině a pracuje v Euro, nebo na e-mailové adrese ava2016@guarant.cz.

Program:

Umělá ventilace ve Veterinární praxi

1. Definice, potřebnost a krátká historie umělé ventilace
2. Základní respiratorní fyziologie a efekt anestézie
3. Základy konstrukce ventilátorů a ventilační mody
4. Monitoring
5. Klinické užití umělé ventilace, kdy a jak, obvyklé komplikace
6. Krátký výhled do pokročilejších technik

Artificial ventilation managed in Practice

1. Definition , the need for and short history of artificial ventilation
2. Basic respiratory physiology and  effect of anaesthesia
3. Basic design of ventilators and modes of ventilation
4. Accompanying monitoring
5. Clinical application of artificial ventilation: when an how – pittfals
6. Short outlook on advanced techniques

Těším se na shledání,
Vojtěch Novák

>