XXIII. Výroční konference ČAVLMZ

XXIII. Výroční konference ČAVLMZ

Detaily

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) pořádá ve dnech 10.-11. října 2015 XXIII. Výroční konferenci „Kočičí medicína“.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
ty z vás, kteří jsou denně ponořeni do praxe malých zvířat, nepřekvapí, proč se ČAVLMZ v krátké době již potřetí vrací ke zdravotní problematice koček. Kočka už dávno není náhodným pacientem veterinárních ambulancí,kterého je třeba naočkovat, odblešit nebo podat přípravek proti vnitřním parazitům. Opak je pravdou.Obliba chovu koček konstantně roste a v řadě rozvinutých zemí, např. v USA, Švýcarsku, ve Skandinávii a v Rakousku začínají být psi v ordinacích v menšině. Není důvodu se domnívat, že by se vývoj v České republice ubíral jiným směrem. V současnosti u nás veterinární problematika koček zahrnuje asi 40 % odborné náplně a představuje kolem 35 % příjmů speciality na malá zvířata.

Jak je patrné z programu, je spektrum odborných sdělení, ale i přednášejících tentokráte opravdu pestré a docela působivé.Odborný program začíná pátečním workshopem,pokračuje celodenním hlavním programem v sobotu a v neděli pokračuje tradičním jednáním v sekcích. Všichni zahraniční přednášející jsou diplomovaníspecialisté ve svém oboru a formou mozaiky pokrývají nejdůležitější zdravotní problémy koček.Hlavním zahraničním expertem je dr. Susan Little, která patří mezi tři nejlepší specialisty na nemoci koček vůbec. Druhé housle však nebudou hrát ani ostatní spíkři, a to včetně těch českých.

Ačkoliv jsem se svýmispolupracovníky o zdravotních problémech malých zvířat také už leccos napsal, nejvíc jsem se možná překvapivě nenaučil z knih a další odborné literatury, ale při diskusích s opravdovými experty v oboru nad konkrétním problémem nebo pacientem.Nevidím v tom žádný protimluv, hovoří ze mě zkušenost a z toho plyne i následující doporučení.

Studiem veterinární medicíny jste prokázalischopnost zvládnout a zpracovat obrovskou sumu vědomostí, každodenním stykem s pacienty a řešením jejich zdravotních problémů dokážete odlišit podstatné od marginálního a zvolit vhodnou diagnostiku,terapii,příp. prevenci. Letošní výroční konference představuje příležitost setkat se s odborníky světového formátu a formou „nalévárny“ se dozvědět, co je v kočičí medicíně nového. A co víc, během formálních či neformálních diskusí si můžete některé problémy vyjasnit s přednášejícími tváří v tvář, a to za to přece stojí.

Na setkání v Hradci se těší
Miroslav Svoboda, odborný garant kongresu

>