XXIV. Výroční konference ČAVLMZ

XXIV. Výroční konference ČAVLMZ

Detaily

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na XXIV. Výroční konferenci ČAVLMZ, která se letos bude konat na Brněnském výstavišti (BVV) v termínu 12. a 13. listopadu 2016.

Upoutávka na výroční schůzi

Letošní výroční konference bude v mnohém zcela výjimečná, jak je zjevné ze seznamu našich přednášejících. Je nám všem velkou ctí a radostí, že naše pozvání přijali níže uvedení přednášející.

Dále vás letos čeká rozsáhlá prezentace posterů. Text Vaší posterové prezentace zasílejte do 30. 9. na sekretariát ČAVLMZ (cavlmz@cavlmz.cz). První dva autoři každého posteru získávají 50% slevu na registraci.

Program pro sestřičky bude letos již nastaven na moduly kontinuálního vzdělávání po vzoru britské asociace veterinárních sester. Registrace nových členů je nyní jednoduše možná online na našem webu a od letošního roku se opravdu členství v asociaci vyplácí.

Je zcela evidentní, že bude letošní výroční konference naprosto mimořádnou vzdělávací akcí zcela srovnatelnou s velkými kongresy v zahraničí. Současně bude kongres dostupný každému kolegovi z praxe. Díky strategickém místu konání věříme, že dorazí i mnozí kolegové z blízkého zahraničí. Většina přednáškových bloků bude v angličtině, v každém sále bude k dispozici simultánní překlad. Změny Vás čekají také v rámci výstavy. Zájem vystavovatelů o listopadovou akci je velký a lze tedy předpokládat velmi dobrou účast. Samozřejmostí bude společenský večer s hudebním programem, který zaujme jistě většinu z Vás.

Těším se za společné setkání v Brně
Jan Hnízdo (za organizační výbor VK ČAVLMZ)

Přednášející na konferenci

>