Gastroduodenální ulcerace nebo eroze u psů

Gastroduodenální ulcerace nebo eroze u psů

animal paw print icon

Pavlova, E., Gold, R.M., Tolbert, M.K., Lidbury, J.A. Medical conditions associated with gastroduodenal ulceration or erosion in 168 dogs: 2008-2018. J Vet Intern Med 2021. doi: 10.1111/jvim.16275

Gastrodueodenální ulcerace jsou u psů předmětem klinického zájmu, nicméně jejich incidence je neznámá. Mezi klinické příznaky patří zvracení, abdomenalgie, hematemeze nebo melena. V některých případech může dojít k významným ztrátám krve, které mohou vyžadovat transfuzi krve nebo chirurgických zákrok a pokud k zásahu nedojde, může se jednat o život ohrožující záležitost. Ve veterinární medicíně používáme velké množství léků, u nichž se předpokládá vztah mezi jejich aplikací a vznikem ulcerací nebo erozí v žaludku a duodenu. Nicméně důkazy o tom chybí. V uvedené studii sledovali 168 psů s diagnózou gastroduodenální ulcerace a 168 náhodně vybraných kontrolních psů bez tohoto problému a zjišťovali nejen podávané léky, ale také další okolnosti. Na výsledky studie se můžete podívat na přiloženém odkazu.

Medical conditions associated with gastroduodenal ulceration or erosion in 168 dogs: 2008‐2018 – Pavlova – – Journal of Veterinary Internal Medicine – Wiley Online Library


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit