Ionizovaná hyperkalcemie koček

Ionizovaná hyperkalcemie koček

animal paw print icon

Hyperkalcemie se u koček objevuje nejčastěji v důsledku chronického onemocnění ledvin, neoplazie, nebo se jedná o idiopatický problém. Klinické příznaky jsou často nespecifické a mohou zahrnovat anorexii, hubnutí, příznaky postižení močového nebo trávicího systému. U některých koček nejsou popisovány žádné klinické příznaky a hyperkalcemie tak může být pouze náhodným nálezem. Kompletní patofyziologie vzniku ionizované hyperkalcemie není při chronickém onemocnění ledvin nebo v idiopatických případech zcel objasněná. Mezi možné příčiny patří u pacientů s CKD snížení glomerulární filtrace, zvýšená tubulární reabsorpce, zvýšená absorpce ve střevech a zvýšená resorpce z kostí. V případě idiopatické hyperkalcemie jsou zvažovány genetické faktory, vliv výživy nebo abnormality metabolismu vitamínu D. Střevní absorpce zřejmě hraje zcela zásadní roli. Předkládaný článek popisuje sérii případů koček s hyperkalcemií, kde byla efektivní změna diety.

Podrobnosti naleznete na přiloženém odkazu:

Ehrlich MR et al. Ionized hypercalcemia can resolve with nutritional modification in cats with idiopathic hypercalcemia or chronic kidney disease. J Feline Med Surg 2024; 1-8.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X241229811


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit