Juvenilní lymfom u koček

Juvenilní lymfom u koček

animal paw print icon

Lymfom představuje nejčastější neoplazii u koček. Typicky se objevuje u starších domácích koček (medián věku v době diagnózy je 10 let), ale může postihnout i kočky mladší 2 let. Rizikovým faktorem je infekce virem leukemie koček, které 60x zvyšuje riziko vzniku lymfomu. S dostupností diagnostických metod a vakcinace proti FeLV se snížila prevalence této infekce. I přesto jsou malignity hematopoetického systému nejčastějším typem nádorového onemocnění u pediatrických zvířat. Vzhledem k tomu, že se jedná o heterogenní onemocnění, není k dispozici konsenzus, který by se týkal nejvhodnější terapie. Cílem této studie tak bylo podrobně popsat případy juvenilního lymfomu koček.

Rogato F, et al. Clinical characterisation and long-term survival of paediatric and juvenile lymphoma in cats: 33 cases (2008-2022). J Small Anim Pract 2023;64:788-796.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsap.13667


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit