Srovnání analgetické účinnosti tramadolu, morfinu a metadonu u koček podstupujících ovariohysterektomii

Srovnání analgetické účinnosti tramadolu, morfinu a metadonu u koček podstupujících ovariohysterektomii

animal paw print icon

Kastrace koček patří mezi nejčastěji prováděné chirurgické zákroky u tohoto živočišného druhu. Ne vždy je ale kočkám poskytnuta adekvátní analgezie a to často kvůli obtížnému rozpoznávání bolesti, nebo chování koček spojené s bolestí může být zaměňováno za projevy strachu nebo stresu. U malých zvířat se běžně k analgezii používají opioidy – např. morfin, tramadol a metadon. Morfin působí jako plný antagonista μ-receptorů, nicméně jeho účinnost u koček je otazná, vzhledem k deficitu UDP-glukuronyltransferázy, což snižuje množství aktivního metabolitu. nicméně s morfinem a jeho účinkem jsou standardně srovnávány další opioidy. Cílem této studie tak bylo srovnání morfinu, tramadolu a metadonu jako analgetik používaných při ovariohysterektomii koček.

Na výsledky studie se můžete podívat na přiloženém odkazu:

Goich M et al. Comparison of analgesic efficacy of tramadol, morphine and methadone in cats undergoing ovariohysterectomy. J Feline Med Surg 2024; 1-9.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X231224662


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit