Léčby hypertyreózy koček radiojódem

Léčby hypertyreózy koček radiojódem

animal paw print icon

Peterson, M.E., Rishniw, M. Predicting outcomes in hyperthyroid cats treated with radioiodine. J Vet Intern Med 2022; 36:49-58

Léčba radiojódem představuje metodu volby při řešení hypertyreózy koček. Cílem terapie je navození eutyreózy bez vzniku hypotyreózy, nicméně většina v současnosti používaných protokolů k takovému cíli u většiny koček nevede a u 30-50 % koček se rozvine iatrogenní hypotyreóza. A naopak u 5-10 % koček terapie selže a hypertyreóza přetrvává. Optimální dávka radiojódu by tak měla maximalizovat šanci na vyléčení a současně minimalizovat rizika hypotyreózy. Cílem této studie bylo určit faktory, které by mohly předpovědět perzistentní hypertyreózu nebo iatrogenní hypotyreózu po terapii radiojódem. Výsledky rozsáhle studie, do které bylo zařazeno celkem 1400 koček najdete na tomto odkazu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16319


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit