Infekční endokarditis u psů

Infekční endokarditis u psů

animal paw print icon

Reagan, K.L. et al. Outcome and prognostic factors in infective endocarditis in dogs: 113 cases (2005-2020). J Vet Intern Med 2022; 36: 429-440.

Infekční endokarditis představuje vzácné, ale závažné onemocnění charakterizované infekcí endokardu a chlopní. Prevalence bakteriální infekční endokarditid je nízká (méně než 1 %), ale má závažné důsledky a až 78% mortalitu. Mezi komplikace patří kongestivní selhání srdce, arytmie, tromboembolismus nebo tvorba imunokomplexů. Kongestivní selhání srdce vzniká jako důsledek přímého poškození chlopní a část vzdoruje léčbě. Tromboembolismus bývá zaznamenáván až u 80 % psů s infekční endokarditidou a může se projevit na různých orgánech (např. ledviny, mozek, myokard). Byly popsány i další faktory spojené s mortalitou, nicméně v poslední době nebyly v poslední době systematicky posuzovány. Cílem doporučené studie bylo právě hodnocení vývoje onemocnění a prognostických faktorů u psů s infekční endokarditidou.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16380


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit