HCM: prognostická hodnota poměru neutrofilů k lymfocytům

HCM: prognostická hodnota poměru neutrofilů k lymfocytům

animal paw print icon

Fries, R.C., et al. Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in cats with hypertrophic cardiomyopathy. Front Vet Sci 2022, doi.org/10.3389/fvets.2022.813524

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je nejčastějším získaným onemocněním srdce u koček, postihuje 16-34 % klinicky zdravých koček. Prognóza je u koček s HCM velmi variabilní a obvykle se odvíjí od echokardiografických nálezů. I když je tato metoda výborná pro hodnocení velikosti a činnosti srdce, vyžaduje určitou zkušenost s vyšetřováním a často není u běžných praktiků k dispozici. U pacientů mohou být vyšetřovány i různé markery (např. NT-proBNP, srdeční troponin I nebo srdeční troponin T. Stanovení těchto kardiomarkerů ale může být komplikované. Tato studie se tedy zaměřila na vyhodnocení běžně dostupných hematologických parametrů – konkrétně poměr neutrofilů k lymfocytům a jeho vztah k prognóze koček s HCM. Na výsledek se podívejte na přiloženém odkazu.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.813524/full


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit