Ovlivňuje podání gabapentinu výsledky neurologického vyšetření koček?

Ovlivňuje podání gabapentinu výsledky neurologického vyšetření koček?

animal paw print icon

Ne vždy je s kočkami jako pacienty lehká práce, a tak se pro zmírnění stresu a usnadnění manipulace přistupuje k podání gabapentinu. Ten se používá jako krátkodobě působící anxiolytikum a bylo prokázáno, že snižuje míru stresu a agrese a zvyšuje schopnost kooperace kočky během transportu a klinického vyšetření. Může ale mít i nežádoucí účinky, mezi něž patří sedace nebo ataxie. Nabízí se tedy otázka, jestli podání gabapentinu neovlivňuje neurologické vyšetření. Výsledky této prospektivní, randomizované a zaslepené studie najdete na přiloženém odkazu.

Azevedo, A.S., et al. Does preappointment gabapentin affect neurological examination findings? A prospective, randomized and blinded study in healthy cats. J Feline Med Surg 2023;25:1098612X221149384.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X221149384


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit