Koncentrace insulinu u psů s insulinomem

Koncentrace insulinu u psů s insulinomem

animal paw print icon

Insulinom je funkční tumor pankreatických beta buněk, který produkuje insulin bez ohledu na koncentraci glukózy v krvi. Byl popsán u různých druhů včetně člověka, psa a kočky. Klinické příznaky jsou variabilní; jsou popisovány křeče, kolapsy, generalizovaná slabost, záškuby svalstva, ataxie, intolerance zátěže, slabost pánevních končetin a dezorientace.

V humánní medicíně jsou insulinomy typicky benigní. U většiny psů s insulinomem se v čase diagnózy vyskytují mikroskopické nebo makroskopické metastázy. Typicky se objevují v mízních uzlinách, játrech a plicích. Méně často jsou metastázy popisovány ve slezině, mezenteriu, gastrointestinálním traktu, ledvinách, míše nebo kostech. Detekce metastáz je pro správnou volbu terapie naprosto zásadní.

V této retrospektivní studii autoři sledovali koncentraci insulinu u psů s diagnostikovaným insulinomem v souvislosti s klinickým průběhem onemocnění a dobou přežití. Výsledky najdete na přiloženém odkazu.

Petrelli, A., et al. Serum insulin concentration in dogs with insulinoma as a clinical marker for presence of metastasis at the time of diagnosis. J Vet Intern Med 2023, 1-7. DOI: 10.1111/jvim.16720.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16720


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit