Stanovisko ČAVLMZ – POMOC UKRAJINĚ

Stanovisko ČAVLMZ – POMOC UKRAJINĚ

čtverec piktogram

Stanovisko a výzva ČESKÉ ASOCIACE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ MALÝCH ZVÍŘAT k aktuálnímu dění v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině

Ačkoliv komentovat politické dění a globální témata nám nepřísluší, nelze tuto událost tiše ignorovat, a to ani z pohledu odborné profesní organizace, která nás, veterinární lékaře v oboru malých zvířat, všechny spojuje, ani z osobního lidského pohledu jako občanů svobodné demokratické země.

Na virtuálním jednání prezídia a přítomných vedoucích sekcí Asociace ČAVLMZ dne 1. 3. 2022 jsme se na úvod shodli, že pod tíhou informací z válkou postižené Ukrajiny předřadíme běžnou agendu Asociace společné podpoře Ukrajině a jejím občanům v nerovném boji s ruskou agresí, invazí a arogancí. Po vzájemné diskuzi a odsouzení tohoto hrůzného jednání s poukázáním na vlastní (ještě československou) nedávnou historickou zkušenost, jsme se shodli na nutnosti hmatatelné podpory Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Neboť žádná slova v tuto chvíli nebudou dostatečná k vyjádření absolutní podpory práva na svobodu, nezávislost a obranu před stupňujícími se válečnými událostmi na Ukrajině.

Tímto stanoviskem se snažíme reprezentovat nejen náš osobní postoj, dále i většinový postoj občanů ČR, ale zároveň reprezentovat i postoj členů naší Asociace, a tedy i vás, vážených členů Asociace ČAVLMZ…

Stanovisko v plném znění naleznete níže:

MVDr. Ondřej Cita
Prezident Asociace ČAVLMZ

Další aktuality
přejít na archiv aktualit