Vážené členky a členové,

naše společnost používá ke správě systému členské databáze software CLAUDiN. Jedná se o samoobslužný systém, který umožňuje členům upravovat jejich členský profil, kontaktní email, členství v sekcích a obnovu samotného členství v asociaci.

V této souvislosti Vás prosíme o zaplacení členského příspěvku za rok 2020 (případně registračního poplatku do dané sekce) prostřednictvím tohoto systému, podrobné instrukce jsou uvedeny níže.
Členství platí vždy od data zaplacení do konce daného kalendářního roku.

Roční poplatek je 1 500,-Kč.

Roční poplatek pro absolventy VFU v roce ukončení absolutoria je 750,-Kč.

Studenti při přiložení potvrzení o studiu mají roční poplatek snížený na 200,-Kč.

Zaměstnanecké členství – sleva pro lékaře zaměstnance konkrétní veterinární kliniky 1 050,-Kč.
– v případě zájmu o tento typ členství se obraťte na náš sekretariát
– tento typ členství lze uplatnit v případě, že vedoucí lékař veterinární praxe nahlásí sebe za standardní roční poplatek + své zaměstnance za snížený poplatek. Pokud má již vedoucí lékař zaplaceno, stačí nahlásit svého zaměstnance na sekretariát.

Členské poplatky sekcí
– členské poplatky do jednotlivých sekcí se platí nad rámec standardního členského poplatku ČAVLMZ. Chcete – li se tedy stát členem určité sekce, je nutné zaplatit roční poplatek 1 500 Kč ČAVLMZ + výši poplatku, kterou si daná sekce odsouhlasila.
– výhodou členství v jednotlivých sekcích je přednostní oznámení o konaných akcích + sleva registračních poplatků na seminář
– roční poplatek dermatologické sekce 600 Kč
– roční poplatek chirurgické sekce 1 500 Kč
– roční poplatek kardiologické sekce 1 000 Kč
– ostatní sekce bez poplatku


Jak postupovat

Pro všechny členy již byl vytvořen členský profil v CLAUDiNu, který si můžete samostatně spravovat.

Přístup do systému je k dispozici zde:

Před prvním přihlášením je nutné nastavit si heslo. Nejprve klikněte na odkaz “Obnovení hesla” a zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli při původní registraci do ČAVLMZ. Pokud si nejste jisti, který email jste v minulosti použili, obraťte se prosím na Ing. Zuzanu Kuráňovou

Jakmile si nastavíte heslo prostřednictvím zaslaného linku, můžete se pomocí tohoto hesla a emailové adresy do systému přihlásit (viz obrázek – „Přihlášení člena“). 

V případě, že účet nemáte vytvořený, můžete se zaregistrovat pomocí odkazu Registrace.

Po přihlášení si prosím zkontrolujte své osobní údaje
Menu → Uživatel → Detail
a v případě nutnosti je ihned aktualizujte
Menu → Uživatel → Upravit

Pro obnovení členství na rok 2020 si prosím vyberte příslušný členský poplatek.

Menu → Poplatky a objednávky → Poplatky

Pro zaplacení registračního poplatku do sekce na rok 2020 si prosím vyberte příslušný poplatek

Menu → Poplatky a objednávky → Poplatky

Upozorňujeme, že pokud se budete chtít stát členem sekce, je vždy nutné mít uhrazený i poplatek ročního členství ČAVLMZ.

Úhradu členského příspěvku je možné provést platební kartou nebo bankovním příkazem. Po zvolení kterékoliv z platebních metod obdržíte automatickou notifikaci s příslušnými údaji. Pokud se rozhodnete platit kartou, můžete tuto notifikaci ignorovat. V případě bankovního převodu prosím použijte zaslané platební údaje včetně variabilního symbolu. Po připsání platby obdržíte emailovou zprávu a současně bude ve Vašem členském profilu k dispozici potvrzení o platbě

Menu → Poplatky a objednávky → Objednávky

Dovolujeme si Vás upozornit, že při platbě kartou obdržíte potvrzení obratem, u bankovního převodu obdržíte potvrzení do několika dní po připsání dané částky na účet.

TRVALÉ PLATBY
Jelikož je nový členský systém spojen s jiným bankovním účtem, prosíme Vás o zrušení trvalých plateb, které máte nastavené pro obnovu Vašeho ročního členství.

Jak zjistit, zda máte či nemáte uhrazené členství
V Menu svého uživatelského profilu klikněte na Objednávky. Poté uvidíte ve sloupci “Zaplaceno”, zda máte zaplaceno či nikoliv. V případě, že členský příspěvek zaplacený nemáte, objeví se Vám ikona “Zaplatit”.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na Ing. Zuzanu Kuráňovou


Pro přihlášení na webové stránky použijte Vaše heslo do CLAUDiNu.