Paraneoplastický syndrom (PNS) je souhrn klinických příznaků způsobených biologicky aktivními substancemi (hormon, růstové faktory, cytokiny) produkovanými nádorem, které nepřímo ovlivňují metabolismus hostitelského organismu. Výskyt PNS je významným diagnostickým vodítkem. Zvládnutí PNS je důležitou součástí terapie nádorového bujení.

Endokrinní paraneoplastický syndrom

Hyperkalcémie

 • Primární hyperparathyroidismus, hormon produkující nádor příštítných tělísek (zvýšená produkce PTH)
 • Lymfom, thymom, multipní myelom, adenokarcinom análních váčků (PTHrP – parathormonu podobný peptid)
 • Stimulace osteoklastické resorpce kosti a uvolnění vápníku do krve
 • Anorexie, hubnutí, PU/PD, slabost, zvracení, bradykardie, svalové záškuby
 • Renální selhání, kalcium oxalát urolithiáza

Hypoglykémie

 • Inzulinom (zvýšená produkce inzulinu)
 • Hepatocelulární karcinom, lymfom, multipní myelom (ILGF 1 a 2, inzulinu podobný růstový faktor, somatomedin)
 • Zvýšená spotřeba glukózy v nádoru, zvýšená prezentace inzulinových receptorů, snížená glukoneogeneze a glykogenolýza v játrech

Hyperestrogenismus

 • Nádor Sertoliho buněk varlete, nejčastěji ve spojitosti s ektopickým varletem
 • Alopecie, gynekomastie, atraktivita pro ostatní psy, hyperpigmentace, zvětšená metaplastická prostata
 • Deprese kostní dřeně, pancytopenie

Hematologický paraneoplastický syndrom

Anémie

 • Nejčastější  paraneoplastický syndrom, různé nádory, různé mechanismy
 • Anémie ze ztráty krve (GI ulcerace v důsledku nadměrné produkce histaminu u mastocytomu)
 • Snížená produkce erytrocytů (Ery) v důsledku infiltrace kostní dřeně (lymfom, leukémie, multipní myelom, maligní histiocytóza)

Anémie

 • Anémie z chronického onemocnění (zkrácení životnosti Ery)
 • Sekundární IMHA (hematopoetické nádory, protilátky proti nádorovým receptorům zkříženě reagují s Ery)
 • Microangiopatická hemolytická anémie (hemangiosarkom a další mikrovaskulární nádory, intravaskulární fragmentace, DIC)

Erytrocytóza ( +/- Polycytémie)

 • Nádory ledvin (erytropoetin)
 • Lymfom, schwanom, bronchoalveolární karcinom (ektopická produkce erytropoetinu, reakce na renální hypoxii způsobenou tlakem nádoru)

Neutrofilie

 • Renální karcinom, lymfom, metastatický fibrosarkom, pulmonární karcinom (nádorová produkce G-CSF –granulocyte colony stimulating factor)

Trombocytopenie

 • Lymfom, melanom, histiocytární sarkom, osteosarkom, mastocytom (zvýšená spotřeba trombocytů v případě krvácení, snížená produkce, koagulopatie, DIC)

Hyperkoagulační stavy

 • Hemangiosarkom a další nádory (zvýšená agregace trombocytů, změna obsahu lipidů plazmatické membrány, zvýšní obsahu čerstvývh trombocytů s vyšší aktivitou)
 • Hyperkoagulace (TEG-tromboelastografie), tromboembolismus, metastázy

DIC

 • Histiocytární sarkom, karcinom mléčné žlázy, pulmonární karcinom (TF na receptorech nádorových buněk vede k vytváření komplexů s faktorem VIIa a stimulaci produkce trombinu)

Hyperglobulinemie

 • Multipní myelom, lymfom, plasmacytom (produkce monoklonálních protilátek IgG nebo IgA plasmocyty nebo lymfocyty)

Kožní paraneoplastický syndrom

Felinní paraneoplastická alopecie

 • Karcinom pankreatu nebo žlučových cest

Superficiální nekrolytická dermatitis

 • Glukagon-produkující nádor pankreatu u psů, karcinom pankreatu u koček

Nodulární dermatofibróza

 • Bilaterální renální cystadenokarcinom

GIT paraneoplastický syndrom

Kachexie

 • Komplexní mechanismy vedoucí k upřednostněné utilizaci živin v nádoru

GI ulcerace

 • Mastocytom, gastrinom (uvolnění  histaminu/gastrinu)
 • Eroze nádorů GIT
 • Poškození sliznice v důsledku chemoterapie nebo radiace

Neuromuskulární paraneoplastický syndrom

 • Thymom, méně často lymfom, osteosarkom (produkce protilátek proti Ach receptorům v nádoru)

Periferní polyneuropatie

 • Lymfom, multipní myelom, insulinom (produkce protilátek napadajících receptory periferních nervů)

Renální paraneoplastický syndrom

Glomerulonefritis

 • Protein-losing nephropathy (nádorové imunokomplexy poškozující ledvinný parenchym)

Další možnosti paraneolastického syndromu

Hypertrofická osteopatie

 • Primární nádory hrudní nebo břišní dutiny (stimulace n.vagus vedoucí ke zvýšenému prokrvení distálních končetin a periostální proliferaci)
 • Kulhání, palisádovitá periostalní produkce kolem dlouhých kostí distální končetiny

Horečka

 • Pyrogenní cytokiny produkované nádorem nebo hostitelským organismem (IL-1, IL-6, TNF, interferon)

Idiopatická polyartritis v důsledku PNS