AGAC je poměrně vzácný maligní novotvar s vysokým rizikem metastáz. Novotvar je často nalezen náhodně (39% pacientů). 36-96% pacientů má v době vyšetření metastázy (MU, plíce, játra, slezina, skelet). Velikost nádoru nekoresponduje s přítomností metastáz, nádory větší než 10cm mají horší prognózu4. 25-90% pacientů vykazuje příznaky paraneoplastické hyperkalcémie (nedávná studie na 113 psech, 27%4). AGAC nevykazuje pohlavní predilekci. Základem terapie je chirurgická cytoredukce. Chirurgické odstranění je často marginální, zasažené sublumbární mízní uzliny by měli být také odstraněny. Chirurgická excize je pozitivní prognostický faktor4. Okraje excize se obtížně nastavují, nejčastější rzika spojená s chirurgií představují infekci a fekální inkontinenci (33% u parciální amputace anu). Střední doba přežitelnosti MST (pouze chirurgie, zahrnuto odstranění primárního tumoru i kombinace s metastasektomií) se pohybuje mezi 7,9-16,6 měsíců3. Lokální návratnost se pohybuje mezi 29-45%. Odstranění zasažených mízních uzlin je pozitivní prognostický faktor. Podle studie provedené na 5 psech byla v takovém případě střední doba přežitelnosti 20,6 měsíců1. Podle nedávné studie provedené na 113 psech s různými kombinacemi  terapie byla MST  544 dní4. Chirurgie kombinovaná s chemoterapií (melphalan) měla 20 měsíců MST. Chirurgie  s chemoterapií  (mitoxantrone) a radiací vedla k MST 31,9 měsíců (striktura po radiaci). Negativní prognostické faktory jsou metastázy  v době diagnózy, zasažení sublumbárních mízních uzlin, hyperkalcémie, velikost primárního tumoru, případně neprovedení žádné terapie2.

Literatura

  • Hobson HP, Brown MR, Rogers KS: Surgery of metastatic anal sac adenocarcinoma in five dogs. Vet Surg 35:267–270, 2006
  • Polton GA, Brearley MJ: Clinical stage, therapy and prognosis in canine anal sac gland carcinoma. J Vet Intern Med 21:274–280, 2007
  • Ross JT, Scavelli TD, Mathiesen DT, et al: Adenocarcinoma of the apocrine glands of the anal sac in dogs: a review of 32 cases. J Am Anim Hosp Assoc 27:349, 1991.
  • Williams LE, Gliatto JM, Dodge RK, et al: Carcinoma of the apocrine glands of the anal sac in dogs: 113 cases (1985–1995). J Am Vet Med Assoc 223:825–831, 2003

Autor

MVDr. Jan Beránek MRCVS
Rutland House Referrals,
St Helens Velká Británie