SMCT je maligní nádorové bujení mastocytů, které primárně nevychází z kůže, ale rozvíjí se v podkoží. Grading kožního MCT nelze úplně spolehlivě aplikovat na podkožní variantu, s použitím tohoto systému je SMCT hodnocen jako grade II2. SMCT má však odlišné chování, riziko lokální návratnosti po chirurgickém ošetření, metastatické riziko i přežitelnost ve srovnání s kožním MCT grade II. Ve studii 306 psů byla 1-, 2-, a 5 let přežitelnost po chirurgické excizi 93%, 92%, 86%. Přestože 56% okrajů chirurgické excize vykazovalo přítomnost nádorových buněk, celkové riziko lokální návratnosti bylo pouze 8%, 12% u nečisté excize (pro srovnání 23% kožní MCT grade II), 2% u čisté excize (11% kožní  MCT grade II). Metastázy byly diagnostikovány u 4% psů. Mitotický index (hranice 4 mitózy/10 zorných polí), infiltrativní růst a mnohočetná buněčná jádra představovala negativní prognostický faktor lokální návratnosti a metastáz. Chirurgické odstranění SMCT je podle této studie spojeno s optimistickou prognózou, dlouhou přežitelností, nízkou lokální návratností a nízkým metastatickým potenciálem3. Podle další studie provedené na 60 psech jsou histopatologické parametry (mitotický index, Ki67, AgNOR, KIT) signifikantními prognostickými faktory pro lokální návratnost a metastázy4. SMCT je diagnostikován na základě cytologie z FNA1. Cytologie neumožňuje grading nádoru. Preoperativní incizní biopsie se provádí pokud je nezbytná znalost histologického gradingu před rozhodnutím o míře invaze chirurgického ošetření (velké nádory na končetině). Chirurgické ošetření se provádí podle hybridního schématu odvozeného od kožního MCT (1-3 cm kůže, jedna povázka do hloubky). Excize kůže ve velkém rozsahu je u SMCT kontroverzní, riziko nečistých okrajů zejména v hloubce excize se pohybuje mezi 56-66%2,3.

Literatura

  1. Ghisleni G: Correlation between fine-needle aspiration cytology and histopathology in the evaluation of cutaneous and subcutaneous masses from dogs and cats. Vet Clin Pat. 2006;35:24–30
  2. Newman SJ: Canine Subcutaneous Mast Cell Tumour: Diagnosis and Prognosis. J. Comp. Path. 2007, Vol.136, 231-239
  3. Thompson JJ: Canine Subcutaneous Mast Cell Tumor: Characterization and Prognostic Indices. Veterinary Pathology 2011, 48(1) 156-168
  4. Thompson JJ: Canine Subcutaneous Mast Cell Tumors: Cellular Proliferation and KIT Expression as Prognostic Indices. Veterinary Pathology 2011, 48(1) 169-181

Autor

MVDr. Jan Beránek MRCVS
Rutland House Referrals,
St Helens Velká Británie