Drobní savci (zejména králíci, morčata a potkani) se stále více objevují jako pacienti v našich ordinacích. Ani jim se nevyhýbají různá onkologická onemocnění. Pro některé živočišné druhy je výskyt určitého nádoru typický, zatímco u jiných druhů se s nimi nesetkáváme vůbec.

Králík

Popularita pet králíků v posledních letech stále stoupá. V mnoha případech majitelé věnují těmto mazlíčkům stejnou péči jako psům nebo kočkám, takže jsou ochotni investovat nemalé částky do diagnostiky a úkonů.

 1. Adenomy a adenokarcinomy dělohy – toto nádorové onemocnění postihuje samice, které nejsou zařazeny do reprodukce. Objevuje se u většiny samic, které dosáhnou věku 3 – 4 roky, ale benigní změny byly na našem pracovišti zaznamenány již u ročního zvířete. S narůstajícím věkem stoupá riziko výskytu maligních změn. Obvykle jsou postiženy oba děložní rohy současně. Tumory se podle přítomnosti receptorů pro estrogeny a progesteron rozdělují na 2 typy. U jednoho z nich dochází při neoplastickém růstu děložních žláz k zeslabení myometria, u druhého typu k zeslabení myometria nedochází. U králíků byla prokázána přímá souvislost mezi cystickou hyperplazií endometria a vznikem adenokarcinomů. Adenokarcinomy metastazují především do plic, ale postihují také játra, slezinu, peritoneum a další orgány.
  Onemocnění může dlouhodobě probíhat skrytě a prvními příznaky, se kterými majitel přichazí do veterinární ordinace, mohou být dýchací potíže v důsledku metastáz. Dalšími projevy bývají poruchy reprodukce, výtoky z pohlavních cest různého charakteru, močová inkontinence, hematurie, nechutenství, distenze abdomenu, hubnutí a další.
  Diagnostika spočívá v šetrné palpaci dutiny břišní, kdy zjistíme nodulární změny na děloze. Diagnózu potvrdí ultrasonografické vyšetření, které nám zároveň umožní vyšetření dalších orgánů. Vždy je vhodné zhotovit RTG snímek hrudníku, kvůli možnosti přítomnosti metastáz v plicích.
  Terapie představuje ovariohysterektomii s resekcí vagíny. Při výskytu metastáz je na místě eutanázie.
  Jako prevence se jeví efektivní sterilizace do 1 roku života. Bohužel se u majitelů stále často setkáváme s obavami z celkové anestezie, takže sterilizace ramlic stále nepatří mezi rutinní zákroky jako u fen nebo koček.
 2. Thymom – je nádorovým onemocněním brzlíku. Ten totiž u králíků přetrvává po celý život. Vyskytuje se především u starších jedinců, incidence výskytu se uvádí asi 8%. Nádory většinou rostou pomalu, ale mohou být invazivní a prorůstat do plic a okolních tkání, někdy i metastazují. Projevy nádoru souvisí s jeho velikostí a změnami tlaku v dutině hrudní. Typickým symptomem je exoftalmus, mohou se objevit otoky v oblasti krku (kavální syndrom), dalším projevem jsou různé stupně dyspnoe. Diagnostika přítomnosti masy spočívá v rentgenologickém a ultrasonografickém vyšetření hrudníku, přesný rozsah tumoru určí CT vyšetření nebo magnetiská rezonance. Diagnózu potvrdí tenkojehelná aspirační biopsie. Terapie spočívá v kompletní excizi tumoru. V zahraničí se používá i radiační terapie. (James K Morrisey)
 3. Nádory mléčné žlázy – vyskytují se především u intaktních samic, ale nesetkáváme se s nimi příliš často. Základním projevem jsou zduření a  uzlovité změny v oblasti mléčné žlázy.
  Diagnostika spočívá v palpaci mléčné žlázy a cytologickém vyšetření vzorků získaných FNAB. Definitivní diagnózu určí histologické vyšetření.
  Terapií volby je chirurgická excize.
 4. Nádory nadledvin – i u králíků se sporadicky vyskytují nádory nadledvin s projevy hyperadrenokorticismu, podobně jako u fretek. Nádory se vyskytují u sterilizovaných zvířat. Symptomy zahrnují Pu/Pd, polyfagii, hubnutí, mohou se vyskytnou alopecie. V biochemickém profilu krve nemusíme najít žádné změny, v krevním obraze se mohou objevit projevy útlumu kostní dřeně. Diagnostika spočívá v ultrasonografii a stanovení hormonálního profilu (estradiol, testosteron, androstendion, dihydroxyprogesteron, kortisol).
  Terapie by měla spočívat v excizi tumoru, pokud se jedná o jednostranný proces. Další alternativou je léčba pomocí suprelorinu podobně jako u fretek. Tento preparát samozřejmě neřeší tumor samotný, ale pouze účinky jím produkovaných hormonů.  Účinek preparátu by měl přetrvávat 12 – 18 měsíců.
 5. Nádory pojivových tkání – na naší klinice jsme zaznamenali benigní léze jako lipomy v podkoží, ale i fibrosarkom, který metastazoval do plic, přestože se při odstraňování jevil jako dobře ohraničený tumor bez výraznějšího krvení a bez invazivity do okolních tkání. Pro diagnostiku je význámná tenkojehelná aspirační biopsie.
  Řešením je chirurgická excize. Prognóza je u benigních tumorů dobrá, u maligních závisí na výskytu metastáz.

Potkan

U starších potkanů se vyskytují  nádorová onemocnění velmi často. Běžnými typy tumorů jsou útvary na mléčné žláze. Specifickým onemocněním potkanů jsou nádory Zymbalových žláz. Ostatní tumory se vyskytují s mnohem nižší prevalencí

 1. Tumory mléčné žlázy – tyto nádory postihují obě pohlaví, ale samice bývají postiženy častěji. Vyskytují se u nekastrovaných jedinců  zpravidla od stáří 1 roku a u obézních jedinců. Příčinou bývají tumory adenohypofýzy. V naprosté většině případů se jedná o benigní léze – adenomy a fibroadenomy. Zpravidla jsou to dobře ohraničené noduly elastické konzistence, které jsou dobře pohyblivé v podkoží. Vzhledem k velkému rozsahu mléčné žlázy u potkanů je můžeme nalézt nejen na spodině břicha a v inguinu, ale také na krku nebo na bocích. Adenokarcinomy bývají fixované k okolním tkáním. Metastazují do regionálních mízních uzlin a do plic. Pokud nejsou tumory mléčné žlázy včas odstraněny, dorůstají obrovských rozměrů a znemožňují postiženým zvířatům pohy
  Diagnostika spočívá v adspekci a palpaci, ev. v cytologickém vyšetření FNAB preparátů. Přesný typ tumoru určí histopatologické vyšetření.
  Terapie zahrnuje chirurgickou excizi tumorů. Jako doplňkovou terapii můžeme použít inhibitor prolaktinu – kabergolin. Tato látka může také zpomalit růst již přítomných tumorů nebo může zabránit vzniku nových tumorů. Jako prevenci lze doporučit sterilizaci samic po dosažení věku 3 – 4 měsíce.
 2. Tumory adenohypofýzy – jak již bylo popsáno výše, tento typ nádoru postihuje především starší nekastrované samice a obézní zvířata. Příznaky tohoto tumoru jsou dvojího typu. Buď se projeví mechanický účinek rostoucího tumoru nebo účinky nádorem produkovaných hormonů. Mechanický účinek spočívá v tlaku na okolní mozkovou tkáň. Symptomy jsou ataxie, slabost až paréza pánevních končetin, chození do kruhu, dezorientace, potíže při příjmu potravy, exoftalmus, torticolis. Nejčastějším hormonem produkovaným adenomem hypofýzy je prolaktin. Důsledkem může být laktace, zbytnění mléčné žlázy a tumory mléčné žlázy popsané výše.
  Diagnostika spočívá ve vyhodnocení klinických příznaků. U tumorů větších než 0,5 cm je možná diagnostika pomocí počítačové tomografie.
  Terapie je pouze symptomatická. Zvířata dokrmujeme, snažíme se zamezit jejich poranění, podáváme vitamíny skupiny B. Při rozvoji neurologických příznaků podáváme kortikosteroidy. Místo nich lze použít i NSAID (meloxicam). Při rozvinutí neurologických příznaků je prognóza špatná.
 3. Nádory Zymbalových žláz – jedná se o tumory mazových holokrinních žláz nacházejících se podél zvukovodu. Samotné žlázy ústí přímo do ušního kanálu. Vyskytují se benigní adenomy i maligní adenokarcinomy. Adenokarcinomy jsou vysoce invazivní, prorůstají do zvukovodu, ale i do okolních tkání.
  Symptomy zahrnují výtoky ze zvukovodu hnisavého až krvavého charakteru, zduření v oblasti zvukovodu, ulcerace, torticolis. Při progresi onemocnění dochází k apatii, ke sníženému příjmu potravy a hubnutí.
  Diagnostika spočívá v typické lokalizaci nodulárních změn. Často dochází k nekróze a ulceraci procesu. Veterináři z terénu bývá ulcerovaný tumor často zaměňován za absces, který však nereaguje na léčbu antibiotiky. Přínosná může být tenkojehelná aspirační biopsie, i když v preparátu je vždy přítomný zánětlivý infiltrát.
  Terapie spočívá v chirurgickém odstranění tumoru a ablaci zvukovodu. Vzhledem k invazivitě nádoru a prorůstání do okolních měkkých tkání může být odstranění tumoru obížné a nemusí se podařit kompletní excize. Prognóza u adenokarcinomů je spíše špatná.

Morče

U morčat se obecně tumory (ve srovnání s potkany nebo fretkami) nevyskytují příliš často.  S poněkud vyšší frekvencí se setkáváme s trichofolikulomy. Z dalších neoplastických onemocnění můžeme zaznamenat lipomy, nádory mléčné žlázy, nádory štítné žlázy a nadledvin, lymfoproliferativní onemocnění v podbě leukemie nebo lymfomu, leiomyomy se vyskytují v souvislosti s ovariálními cystami.

 1. Trichofolikulom – jedná se o benigní lézi lokalizovanou nejčastěji v oblasti hřbetu a zádi. Léze mají nodulovitý charakter, mohou, ale nemusí komunikovat s povrchem. Uvnitř léze se nachází pastovitá hmota bílé nebo šedé barvy (keratinová hmota).
  Diagnostika spočívá v palpaci a punkci, ev. FNAB. Pokud odstraníme pouze obsah léze, dochází k recidivě.
  Řešení by proto mělo spočívat v chirurgickém odstranění útvaru. Prognóza je dobrá.
  Dalšími kožními tumory jsou sebaceózní adenomy, lipomy, trichoepiteliomy, fibroadenomy.
 2. Nádory mléčné žlázy – u morčat se vyskytují u obou pohlaví. Většinou se jedná a benigní adenomy, ale potvrzen je i výskyt adenokarcinomů. Léze bývají někdy hůře ohraničitelné.
  Terapií volby je chirurgická excize s  minimálně 5 mm okrajem. Prognóza je dobrá, pokud ještě nedošlo k výskytu metastáz.
 3. Leukemie a lymfom – vyskytuje se u morčat většinou starších 3 let. Typickým příznakem je generalizovaná lymfadenopatie. Fyziologicky nejsou mízní uzliny u morčat hmatné. Zvětšení mízních uzlin může být doprovázenou leukocytózou. Dalšími příznaky mohou být apatie, nechutenství a progresivní hubnutí.
  Diagnostika spočívá v palpaci podkožních mízních uzlin a v tenkojehelné aspirační biopsii.
  V terapii se používá prednison, možná je kombinace s cyklofosfamidem. Prognóza je obecně nepříznivá.
 4. Tumory endokrinních žláz – u morčat se můžeme setkat s tumory štítné žlázy a nadledvin. Opět bývají postižena spíše starší zvířata (nad 3 roky). Tumory štítné žlázy jsou zjistitelné palpací masy v oblasti krku. Symptomy zahrnují příznaky hypofunkce i hyperfunkce štítné žlázy. Při hyperfunkci se objevuje hubnutí při zachovalém příjmu krmiva, hyperaktivita, někdy se vyskytuje Pu/Pd a alopecie. Diagnostika spočívá v palpaci štítné žlázy, USG vyšetření, vyšetření fT4 a scintigrafii.
  Terapie může být medikamentózní (methimazol, karbimazol), chirurgická nebo použití radioaktivního jódu (tento způsob léčby je prozatím v ČR nedostupný)
  Při hypotyreóze se mohou opět vyskytnout alopecie, snížená aktivita a hubnutí. Pro diagnostiku jsou rozhodující snížené hladiny TT4 a fT4. Terapií je suplementace thyroxinu.
  Tumory nadledvin způsobují i u morčat Cushingův syndrom. Dominantními příznaky jsou nepruritická alopecie, hubnutí při zachovalém příjmu potravy, pergamenovitá kůže, někdy polydypsie. Diagnostika spočívá ve vyloučení ostatních onemocnění způsobující popsané klinické příznaky. Ultrasonografickým vyšetřením se může podařit zobrazit zvětšené nadledviny. K léčbě se používá trilostan nebo ketokonazol.

Použitá literatura

 • Quesenberry K., Carpenter JW. (Eds) 2012Ferrets, Rabbits and Rodents: Clinical Medicine and Surgery. 3rd. Ed. WB Saunders, Philadelphia
 • Jekl V., Hauptman K. 2014 Kurz Medicíny drobných savců I, II. Komora veterinárních lékařů,  Brno

Autor

Profil Hana Horaková

MVDr. Hana Horáková
Veterinární klinika Gayerovy kasárny
Třída československé armády 216
50003 Hradec Králové
e-mail: HancaHorakova@seznam.cz