Dávkování léčiv u psů a koček s chronickým onemocněním ledvin

Dávkování léčiv u psů a koček s chronickým onemocněním ledvin

animal paw print icon

De Santis, F., Boari, A., Dondi, F., Crisi, P.E. Drug-Dosing Adjustment in Dogs and Cats with Chronic Kidney Disease. Animals (Basel) 2022, 12(3), 262.

Chronické onemocnění ledvin (CKD, chronic kidney disease) je nejčastějším problémem ledvin diagnostikovaným u psů a koček. Jedná se o ireverzibilní a progresivní onemocnění, které vyžaduje dlouhodobé a v některých případech i doživotní podávání léčiv. Cílem léčby je zpomalení progrese poškozování ledvin a zlepšení kvality života. Obvykle jsou aplikována antihypertenziva a látky s antiproteinurickým účinkem, vazače fosfátů, antiemetika a antacida, u pacientů s protein-losing nefropatií i antitrombotika. Renální exkrece je společně s metabolizací v játrech hlavní cestou eliminace léčiv z organismu. U pacientů s omezenou činností ledvin by tak bylo vhodné uvažovat o úpravě dávek podávaných léků, aby nedošlo ke vzniku nežádoucích vedlejších účinků vlivem nadměrného hromadění v organismu nebo aby terapie neselhala. U pacientů s narušenou činností ledvin může totiž být výsledné množství léku v těle pod i nad terapeutickou hladinou. V tomto review pak najdete mechanismus změněného metabolismu léčiv u pacientů s CKD a informace o snížení dávky nejčastěji používaných léků u psů a koček s chronickým onemocněním ledvin.

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/3/262/htm


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit