Infekční endokarditis u psů

Infekční endokarditis u psů

animal paw print icon

Reagan, K.L., Visser, L.C., Epstein, S.E., Stern, J.A., Johnson, L.R. Outcome and prognostic factors in infective endocarditis indogs: 113 cases (2005-2020). J Vet Intern Med 2022; DOI: 10.1111/jvim.16380.   

Infekční endokarditis je vzácné, ale závažné onemocnění způsobené infekcí endokardu a srdečních chlopní. Prevalence bakteriální endokarditidy se sice udává nižší než 1 %, nicméně klinické důsledky jsou těžké, s mortalitou až 78 %. S postupem času došlo ke zlepšení přežitelnosti. Mezi komplikace infekční endokarditidy patří kongestivní srdeční selhání, srdeční arytmie, tromboembolie a tvorba imunokomplexů. V tomto článku je zhodnocen vývoj a prognostické faktory u 113 psů s infekční endokarditidou.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16380


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit