• Pro koho je certifikační proces určen? V současné době jsou standardy připraveny pro veterinární praxe zaměřené na malá zvířata. Mohou je splnit malé praxe (od 1 veterináře s technikem/sestrou nebo 2 veterinářů na jednom pracovišti, až po velké kliniky).
  • Jaké jsou přínosy pro naší praxi? Ověřené postupy v managementu praxe, které pomohou stabilizovat a rozvíjet Vaše pracoviště. Možnost konzultovat s ostatními pracovišti zapojenými v daném projektu. Je prokázáno, že certifikace zvedá efektivitu praxí, snižuje chybovost a tím zlepšuje i kvalitu odborné práce, přináší jasná pravidla a zodpovědnosti zejména u větších kolektivů. V neposlední řadě je i oporou v případných soudních sporech, protože certifikované praxe snáze splňují požadované postupy.
  • Jak mohu certifikaci získat? Členové ČAVLMZ si mohou objednat příručku a vzory veterinárních standardů v členské sekci. Po zaplacení příslušné částky Vám budou zaslány veškeré potřebné materiály a kontakty na zodpovědnou osobu.
  • Je certifikace drahá? Je potřeba vzít v úvahu hodnotu certifikačního procesu, podporu ze strany ČAVLMZ, zvýšené úrovně péče o pacienta, služeb klientům a spokojenosti zaměstnanců, což je větší hodnota než náklady na certifikační proces. Částku za certifikační dokumenty naleznete u objednávkového formuláře. Ceny za certifikační audit jsou součástí individuálních smluv, pohybují se v řádech desetitisíců podle počtu zaměstnanců.
  • Jsou jasně daná kritéria vybavení ordinace, abych splnil/a certifikaci? Neočekává se, že by všechna pracoviště mohla splnit vše na 100%. Ale několik základních stavebních požadavků zůstává povinných. Standardy certifikace se zaměřují především na vynikající výsledky v oblasti veterinární péče, služeb klientům a komunikace.
  • Potřebuji certifikaci, když se celý tým vzdělává a pracuje na vysoké odborné úrovni? Dokonce i nejlepší odborníci mají prostor k učení a růstu. Z certifikačního procesu bude mít prospěch celý tým. Je totiž založen na odborném i osobním růstu jednotlivých členů. S tím roste samozřejmě i celá praxe. V řadě veterinárních pracovišť chybí kvalitní řízení. Norma ISO 9001 je ideálním univerzálním nástrojem řízení. Dokažte svým klientům i zaměstnancům, že máte zájem poskytovat vynikající služby s dodržováním nejvyšších standardů ve veterinární péči.
  • Nejsem 100% připravený na certifikaci, co pro to mohu udělat?? Neočekává se, že bude někdo připraven na 100%. Jakmile ale začnete, nabízíme osobní přístup, včetně rad a informací, které vám pomohou se připravit na certifikaci.