1. Efektivní fungování a komunikace v týmu
  2. Zlepšení Vaší praxe díky pravidelnému hodnocení
  3. Zvýšení celkové úrovně veterinární péče
  4. Krok napřed před konkurencí
  5. Díky pravidelnému auditu držíte krok s dobou
  6. Opora certifikačního konzultanta
  7. Snadnější rozvoj a plánování praxe do budoucna
  8. Upevnění týmového ducha – delegování pravomocí
  9. Angažovanost a firemní loajalita
  10. Snížení chybovosti
  11. Zvýšení bezpečnosti v rámci praxe