Onkologická sekce sdružuje veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhá jejich dalšímu odbornému růstu. Umožňuj všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků v oblasti veterinární onkologie, působí v oblasti vzdělávání a přispívá k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR. Má za cíl zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech terapie pro majitele těchto zvířat. Přispívá k principům medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Kontakty

Vedení: MVDr. Ludmila Bicanová lidabicanova@gmail.com

Podpora: MVDr. Tomáš Fiala

Pro členy sekce

Bližší informace pro členy sekce naleznete v „Členská zóna – onkologické sekce