Onkologická sekce sdružuje veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhá jejich dalšímu odbornému růstu. Umožňuj všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků v oblasti veterinární onkologie, působí v oblasti vzdělávání a přispívá k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR. Má za cíl zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech terapie pro majitele těchto zvířat. Přispívá k principům medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Kontakty

MVDr. Ludmila Bicanová lidabicanova@gmail.com

Vedení onkologické sekce

MVDr. Tomáš Fiala, MVDr. Jana Langerová, MVDr. Jakub Pfeifr, MVDr. Josef Zatloukal Ph.D., MVDr. Ludmila Bicanová

Pro členy sekce

Bližší informace pro členy sekce naleznete v „Členská zóna – onkologické sekce

Aktualizace k 01. 03. 2021
Aktualizace k 01. 04. 2021
Aktualizace k 01. 05. 2021
Aktualizace k 01. 06. 2021
Aktualizace k 01. 07. 2021
Aktualizace k 01. 08. 2021
Aktualizace k 01. 09. 2021
Aktualizace k 01. 10. 2021
Aktualizace k 01. 11. 2021