Členstvní v onkologické sekci

  1. Členem se může stát každý veterinární lékař, který je zároveň členem ČAVLMZ a má uhrazeny příspěvky ČAVLMZ.
  2. O využití finančních prostředků deponovaných na účtu ČAVLMZ rozhoduje shromáždění Onkologické společnosti.
  3. Zájemce o členství se přihlásí vyplněnou přihláškou předsednictvu Onkologické společnosti.
  4. Členství v Onkologické společnosti zaniká v případě hrubém porušení stanov společnosti, při zániku členství v ČAVLMZ, na vlastní žádost či při úmrtí člena.

Přihláška do Onkologické sekce při ČAVLMZ [PDF; 0,11 MB]