Lymfom je nejčastěji diagnostikovanou neoplazií nosních dutin koček.  Nazální lymfom je označován jako extranodální lymfom (bez postižení mízních uzlin), postihuje především starší kočky (medián cca 10 ­ 11 let) a představuje přibližně 5 – 10 % všech felinních lymfomů. Prezentované klinické příznaky jsou následkem anatomického poškození nosní dutiny a přilehlých struktur. Část pacientů vykazuje pouze chronickou recidivující rhinitidu, řada známky postižení okolních struktur (otok v oblasti nosu, infiltrativní růst do dutiny ústní, orbity s možnou poruchou vízu a invazivní růst do cerebrokrania s případnou prezentací neurologických potíží).

Diagnostika felinního nazálního lymfomu je založena na endoskopicky asistované či transkutánní biopsii s následnou histopatologií a PARR klonalitou. Cca 20 %koček s nazálním lymfomem vykazuje systémové postižení (mediastinum, plíce, abdominální orgány, nervový systém), indikovaný je proto staging založený na RTG hrudníku a USG abdomen. Pro zhodnocení lokálního stupně postižení je doporučené CT vyšetření hlavy. Pro pacienty s lokálním postižením (bez systémových metastáz) je terapií volby radioterapie se střední dobou přežívání 24 – 48 měsíců (kratší doba přežívání při infiltraci neurokrania a orbity). U cca 10 – 20 % pacientů s lokální formou onemocnění lze pomocí radioterapie dosáhnout kompletního vyléčení. Naproti tomu pro pacienty se systémovým postižením je indikována pouze kombinovaná chemoterapie (variace CHOP protokolu) se střední dobou přežívání cca 9 – 12 měsíců. Chirurgické řešení zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů a je v případě felinního nazálního lymfomu kontraindikované.

Autor

Profil Ondrej Skor

MVDr. Ondřej Škor, res. ECVIM-CA
Veterinärmedizinische Universität Wien
e-mail: ondrej.skor@vetmeduni.ac.at