Srovnání přístupů v terapii portosystémové anastomózy

Novinky v odborných žurnálech

MVDr. Simona Kovaříková Ph.D. každý měsíc vybírá zajímavé články z mezinárodních žurnálů s výtahem obsahu a odkazem na daný článek.